Toegankelijkheidsverklaring

 

Service2Cities streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijn en het Vlaamse bestuursdecreet.

 

Iedereen moet de informatie op www.velo-antwerpen.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

 

De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accesibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1. Er zijn drie niveaus van de mate van toegankelijkheid: van laag naar hoog A, AA en AAA. Deze toepassing voldoet aan de richtlijnen tot en met niveau AA, met uitzondering van de volgende werkpunten.

 

Openstaande werkpunten

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk op grond van onevenredige last. Hiervoor beroepen we ons tijdelijk op artikel 5 van de Europese richtlijn 2016/2102. We engageren ons om de openstaande punten op te lossen binnen een redelijke termijn.

 

1.3.1 Informatie en relaties (niveau A)

 • Werkpunt

  Sommige lijsten bevatten niet alleen <li> elementen en script ondersteunende elementen (<script> en <template>).

 • Gevolg

  Schermlezers en andere ondersteunende technologieën kunnen de luisteraar niet informeren dat ze naar items in de lijst luisteren.

 • Plan van aanpak

  Zorg ervoor dat alle geordende en ongeordende lijsten (gedefinieerd door <ul>-of <ol>-elementen) alleen <li> inhoudselementen bevatten.

 • Planning

  In afwachting van planning, afhankelijk van de inspanning (nog te bepalen).

 

1.3.1 Informatie en relaties (niveau A)

 • Werkpunt

  Lijstitems (<li>) zijn niet opgenomen in <ul> of <ol> bovenliggende elementen.

 • Gevolg

  Schermlezers en andere ondersteunende technologieën vereisen dat lijstitems <li> worden opgenomen in de bovenliggende <ul> of <ol> om correct te worden aangekondigd.

 • Plan van aanpak

  Zorgt ervoor dat <li> elementen semantisch worden gebruikt.

 • Planning

  In afwachting van planning, afhankelijk van de inspanning (nog te bepalen).

 

2.1.2 Geen toetsenbordval (niveau A)

 • Werkpunt

  Alle interactieve besturingselementen van de pagina zijn niet bereikbaar. Dit punt moet worden opgelost om een soepele toetsenbordnavigatie-ervaring te bieden.

 • Gevolg

  Gebruikers kunnen niet vertrouwen op het toetsenbord om door de hele website te navigeren, noch met het gebruik van sneltoetsen om efficiënter en productiever te zijn.

 • Plan van aanpak

  Aangepaste besturingselementen vervangen door native HTML-alternatieven.

  Gebruik TabIndex kenmerk om ervoor te zorgen dat interactieve besturingselementen toegankelijk zijn voor het toetsenbord.

 • Planning

  In afwachting van planning, afhankelijk van de inspanning (nog te bepalen).

 

2.4.4 Koppelingsdoel (in context)(niveau A)

 • Werkpunt

  Sommige links hebben geen waarneembare naam. Dit moet worden opgelost om de navigatie-ervaring voor gebruikers van schermlezers te verbeteren.

 • Gevolg

  Gebruikers die uitsluitend op een toetsenbord (en geen muis) vertrouwen om door een webpagina te navigeren, kunnen alleen klikken op links die programmatische focus kunnen ontvangen. Een koppeling die geen programmatische focus kan ontvangen, is niet toegankelijk voor deze gebruikers.

 • Plan van aanpak

  Zorg ervoor dat alle koppelingstekst zichtbaar is en programmatische focus kan ontvangen.

 • Planning

  In afwachting van planning, afhankelijk van de inspanning (nog te bepalen).

 

3.3.2 Labels of instructies (niveau A)

 • Werkpunt

  Formulierelementen hebben geen gekoppelde labels.

 • Gevolg

  Navigeren door frames en inline frames kan snel moeilijk en verwarrend worden voor gebruikers van ondersteunende technologie als de frames niet zijn gemarkeerd met een titel-kenmerk.

 • Plan van aanpak

  Voeg het corresponderende label toe op de volgende elementen, wanneer het ontbreekt:

  • o velden voor tekstinvoer

  • o keuzerondjes

  • o selectievakjes

  • o Selecteer menu's

 • Planning

  In afwachting van planning, afhankelijk van de inspanning (nog te bepalen).

 

4.1.2 Naam, rol, waarde (niveau A)

 • Werkpunt

  Sommige <frame>-of <iframe>-elementen hebben geen titel.

 • Gevolg

  Navigeren door frames en inline frames kan snel moeilijk en verwarrend worden voor gebruikers van ondersteunende technologie als de frames niet zijn gemarkeerd met een titel-kenmerk.

 • Plan van aanpak

  Vervang plaatsaanduidingstitels zoals  "Untitled frame " met een geschiktere zin.

 • Planning

  In afwachting van planning, afhankelijk van de inspanning (nog te bepalen).

 

Toegankelijkheid PDF-documenten

Alle PDF-bestanden van www.velo-antwerpen.be/ zijn toegankelijk.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20/01/2020.

De toegankelijkheid van deze website werd gecontroleerd via een handmatige inspectie en de tool Lighthouse Chrome plugin.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 20/01/2020.

 

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologieën

Deze website is gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. Wij hanteren ook compatibiliteit met de meest courante browsers.

 

Technische specificaties

De toegankelijkheid van een website is afhankelijk van volgende technologieën en kan gegarandeerd worden door ondersteuning hiervan op je toestel:

HTML5, CSS3 and JavaScript.

 

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@velo-antwerpen.be

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.