Velo Antwerpen – Privacy- en cookieverklaring – Service2Cities

 

Op wie is deze Verklaring van toepassing?

Service2Cities (“wij,” “ons,” of “onze”) neemt uw privacy zeer ernstig en zal uw Persoonsgegevens op een veilige manier verzamelen en verwerken. Om uw privacy te beschermen, handelt Service2Cities in overeenstemming met de EU-gegevensbeschermingswet, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016. Voordat u akkoord gaat met deze Velo Antwerpen Privacyverklaring, raden we aan dat u deze aandachtig leest. (Deze Verklaring dekt persoonlijke gegevens verwerkt door Velo Antwerpen. Voor informatie over andere persoonsgegevens die Clear Channel kan verwerken, raadpleegt u de Clear Channel Privacy- en cookieverklaring op www.velo-antwerpen.be).

 

Deze Velo Antwerpen Privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op u als gebruiker van de SmartBike/fiets-service (“ Gebruiker”); het legt u als Betrokkene uit welke Persoonsgegevens we verwerken en hoe, wanneer en waarom deze worden verwerkt. Het legt ook uw rechten uit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u die rechten kunt uitoefenen.

 

Waarom is deze Verklaring belangrijk?

Service2Cities exploiteert een SmartBike/fiets-service in de stad XXXX genaamd Velo Antwerpen (“Service”), waarmee gebruikers een fiets kunnen huren door zich te registreren op www.velo-antwerpen.be, via e-mail, telefoon en de smartphone applicatie Velo App, of een fietsstation, fietsdock of enig ander mechanisme dat aanwezig is (“ de Platforms”), in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die u hier vindt. Om deze service mogelijk te maken, moeten we uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 

Persoonsgegevens” betekent persoonlijke informatie die u identificeert als individu of betrekking heeft op een identificeerbaar individu zoals gedefinieerd onder de toepasselijke Europese wetgeving (en in het bijzonder de Europese algemene verordening gegevensbescherming 2016).

 

Service2Cities is gevestigd te Laurent-Benoit Dewezplein 5, 1800 Vilvoorde, bedrijfsregistratienummer B0403.503.568.

 

Deze verklaring informeert u over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonsgegevens die u ons verstrekt via onze Platforms of van applicaties van derden die we hebben ingeschakeld om de Service effectief te laten werken.

 

Het beschrijft ook uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen een deel van de verwerking die Clear Channel uitvoert. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, vindt u in het gedeelte "Uw rechten".

 

"Persoonsgegevens" betekent persoonlijke informatie die u identificeert als individu of betrekking heeft op een identificeerbaar individu zoals gedefinieerd in de toepasselijke Europese wetgeving (en in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

 

Wat doet deze Verklaring?

Deze Verklaring informeert u over onze praktijken vanaf 25 mei 2018 met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Persoonsgegevens die u ons verstrekt.

 

 

Waarom verzamelen we Persoonsgegevens en op welke wettelijke basis?

We verzamelen deze informatie om alle functionaliteiten van de Dienst voor u beschikbaar te stellen, namelijk:

 

 • Om uw bestelling te verifiëren en verwerken;

 • voor facturatie;

 • om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling;

 • om uw vragen te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt;

 • om te helpen bij het terugvinden van een verloren of gestolen fiets en om ondersteuning te bieden bij een ongeval of incident.

We gebruiken de Persoonsgegevens ook om onze Platforms voor u te personaliseren en uw gebruikerservaring te verbeteren om:

 

 • onze Platforms aan te passen en te verbeteren;

 • om klantendiensten te verstrekken;

 • voor het verwerken en beheren van verzoeken om toegang tot gegevens van gebruikers; en

 • om klachten op te lossen (dit kan het verifiëren van uw persoonsgegevens omvatten of het laten verifiëren door een derde partij als dit nodig is om persoonlijke diensten te leveren).

We doen dit omdat u zich heeft geregistreerd voor het gebruik van Velo Antwerpen en de rechtsgrond waarop we vertrouwen om deze gegevens te verwerken is:

 

 • om te voldoen aan de verplichtingen van een wettelijk contract dat u aangaat wanneer u de Services gebruikt; en

 • In onze legitieme zakelijke belangen en die van de stad XXXX betreffende onze overeenkomst met hen, waar we fietsmeubilair beheren in opdracht van de stad XXXX. Volgens deze overeenkomst kunnen we informatie over u verstrekken aan onze ondersteuningsafdeling en het herstelteam voor fietsen; om fraude te voorkomen; met u te communiceren over levertijden, diensten en andere updates en voor statistische doeleinden waar gegevens worden geanonimiseerd.

Waar we wettelijk verplicht zijn, in onze legitieme belangen of waar we uw belangen of die van iemand anders moeten beschermen; kunnen we uw gegevens delen met lokale handhavingsinstanties, waaronder de politie, en met elke bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteit.

 

 

Welke Persoonsgegevens we verzamelen, hoe en waarom?

In het bijzonder kunnen we de Platforms gebruiken om de volgende Persoonsgegevens te verzamelen op de gespecificeerde tijdstippen en om deze redenen (tussen haakjes):

 

 • uw voor- en achternaam wanneer u zich voor het eerst bij ons registreert (om u te identificeren om de Service te kunnen leveren);

 • geslacht wanneer u zich voor het eerst bij ons registreert (om u te identificeren om u correct aan te spreken en voor onze statistische doeleinden);

 • naam en contactgegevens van ouders of voogden van kinderfietsgebruikers (om met die contactpersonen te communiceren, de bestelling te verifiëren, de ouders op de hoogte te houden en belangrijke communicatie te verstrekken over de voortgang van de bestelling en de ouders informatie te sturen waarin ze mogelijk geïnteresseerd zijn);

 • e-mailadres wanneer u zich voor het eerst bij ons registreert (om u te identificeren, uw bestelling te verifiëren, u op de hoogte te houden en belangrijke communicatie te verstrekken over de voortgang van uw bestelling en u informatie te sturen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent);

 • facturatie- en postadres wanneer u zich voor het eerst bij ons registreert (om u te identificeren, creditcardgegevens te verifiëren en uw bestelling te verwerken);

 • contactnummer wanneer u zich voor het eerst bij ons registreert en op elk ander punt van de transactie (om u te identificeren, u op de hoogte te stellen en met u te communiceren).

 • betalingsinformatie, wanneer u zich voor het eerst bij ons registreert en op elk ander punt van uw abonnement (om uw bestelling af te ronden);

 • gecodeerde creditcardgegevens wanneer u zich voor het eerst bij ons registreert en op elk ander punt van uw abonnement (om uw bestelling af te ronden); gegevens over automatische incasso en machtiging wanneer u zich voor het eerst bij ons registreert en op elk ander punt van uw abonnement (om uw bestelling te voltooien);

 • opgenomen gesprekken wanneer u contact opneemt met ons klantenserviceteam (voor interne trainingsdoeleinden en om klachten van gebruikers op te lossen);

 • tijdstempels van oproepen en fietsstations, inclusief datum en tijd, wanneer u contact opneemt met ons klantenserviceteam of een fiets ophaalt en terugbrengt (om oproepen te volgen voor trainingsdoeleinden, om de gebruiksduur te volgen, de veiligheid van onze fietsen te volgen en om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen);

 • veilige inloggegevens als u zich registreert voor onze Platforms (om toegang te krijgen tot beveiligde of anderszins beperkte delen van onze Platforms, bijvoorbeeld om veilig toegang te krijgen tot uw klantaccount, het configuratiescherm voor marketingvoorkeuren);

 • Twitter-account wanneer u contact opneemt met onze klantenservice (zodat we u een antwoord kunnen geven);

In sommige omstandigheden kunnen we aanvullende Persoonsgegevens vragen om ons te helpen u het meest geschikte antwoord te geven - en dat gebruik van Persoonsgegevens is zoals voorzien in de Clear Channel Belgium Privacyverklaring. Als u geen Persoonsgegevens verstrekt die ons in staat stellen uw gebruik van de Service te verwerken wanneer daarom wordt gevraagd, kan uw toegang tot de Service of ons vermogen om u te helpen, worden beperkt.

 

Direct Marketing en Promoties

Om uw ervaring met het gebruik van onze Velo Antwerpen-service nuttig te maken, vertrouwen we eventueel op ons legitieme zakelijke belang en gebruiken mogelijk uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van Platforms, speciale aanbiedingen en promoties. We kunnen uw contactgegevens delen met onze partners van de smartbike/fiets-service na uitdrukkelijke toestemming. Als u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven met behulp van de onderstaande informatie onder "Afmelden voor marketing en promoties".

 

Afmelden voor marketing en promoties

U hebt het recht om u af te melden voor het ontvangen van directe marketing- en promotionele berichten door:

 

 • op de relevante link ‘uitschrijven’ in de e-mail te klikken;

 • contact op te nemen met ons op info@velo-antwerpen.be.

 • uw marketingvoorkeuren te wijzigen op www.velo-antwerpen.be.

 • ons dit te laten weten op het moment dat u uw Persoonsgegevens verstrekt.

Als u uw toestemming voor het ontvangen van verdere marketing- en promotionele berichten van ons intrekt, indien deze is verstrekt, zullen we geen contact met u opnemen voor direct marketingdoeleinden. Dit verhindert u niet om een van onze Velo Antwerpen Platforms te gebruiken.

 

Als u vragen of klachten heeft over hoe we uw Persoonsgegevens hebben verwerkt, neemt u contact op met ons Privacy Office op mydata@clearchannelint.com.

 

 

Gevoelige Persoonsgegevens of Persoonsgegevens van "Speciale Categorie"

We zullen niet om uw Gevoelige Persoonsgegevens vragen, behalve in het geval dat we een zaak moeten melden bij de juridische autoriteiten.

 

Gevoelige Persoonsgegevens of Persoonsgegevens van "Speciale Categorie" betekent Persoonsgegevens die betrekking kunnen hebben op: ras of etnische afkomst; politieke overtuigingen; religieuze of andere soortgelijke overtuigingen; lidmaatschap van een vakbond; lichamelijke of geestelijke gezondheid; seksueel leven of strafblad. Als u Gevoelige Persoonsgegevens verstrekt, zullen we deze veilig en voor een evenredige tijd bewaren en die informatie alleen gebruiken in verband met het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Persoonsgegevens van kinderen

Onze Platforms zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar. We zullen hun Persoonsgegevens niet bewust via onze Platforms verwerken. Alleen als we hiertoe de toestemming hebben gekregen van de ouders of voogd, kunnen we de Persoonsgegevens verwerken van kinderen van 16 tot 18 jaar die gebruikers van de fietsen zijn.

 

 

Uw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgeving, hebt u rechten over uw Persoonsgegevens, waaronder de hieronder vermelde. Om een van deze rechten uit te oefenen of om andere informatie te verkrijgen, zoals een kopie van een legitieme belangenafwegingstest, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

 

Recht op Rectificatie van Persoonsgegevens

Als u ons meedeelt dat uw Persoonsgegevens niet langer correct zijn, zullen we deze aanpassen of bijwerken (waar praktisch en wettig om dit te doen). U kunt ons op de hoogte stellen van eventuele onjuiste gegevens door contact op te nemen met ons klantenserviceteam info@velo-antwerpen.be of update het zelf op het klantenportal.

 

Recht op toegang tot Persoonsgegevens

Voor zover wettelijk toegestaan, hebt u mogelijk het recht om contact met ons op te nemen om een kopie op te vragen van de Persoonsgegevens die we over u bewaren. Voordat we op uw verzoek reageren, kunnen we u vragen om (i) uw identiteit te verifiëren en (ii) verdere details te geven zodat we beter op uw verzoek kunnen reageren.

 

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek Persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, waar deze inbreuk zouden maken op de rechten van een derde partij (inclusief onze rechten) of als u ons vraagt om informatie te verwijderen waartoe wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren, of dwingende legitieme belangen hebben voor het bewaren van die Persoonsgegevens. Relevante uitzonderingen zijn opgenomen in zowel de AVG als in de lokale Wetgeving inzake Gegevensbescherming. We zullen u informeren over relevante uitzonderingen waarop we vertrouwen wanneer we reageren op een verzoek dat u doet.

 

U kunt ons ook verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een andere entiteit. Als u dit recht wenst uit te voeren, neem dan contact op met het klantenondersteuningsteam info@velo-antwerpen.be.

Als u meer informatie nodig heeft over uw rechten of ons gebruik van uw Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@velo-antwerpen.be. Als u onopgeloste problemen heeft, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een EU-gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, werkt of waar u denkt dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden.

 

Recht op verwijdering of beperking van de verwerking van persoonsgegevens

U kunt ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te verwijderen of te beperken, bijvoorbeeld wanneer we deze niet langer nodig hebben, of u kunt uw toestemming intrekken (als we voor verwerking afhankelijk zijn van toestemming). Het kan zijn dat we sommige of al uw gegevens moeten opslaan om aan onze juridische plichten te voldoen. Als we gegevens met anderen hebben gedeeld, stellen we hen waar mogelijk op de hoogte van de vraag tot verwijdering. Als u dit recht wenst uit te oefenen, neem dan contact op met het klantenondersteuningsteam info@velo-antwerpen.be

 

Recht om toestemming in te trekken

U hebt op elk moment het absolute recht om u af te melden voor direct marketing of profilering die wij uitvoeren voor direct marketing. Als u ons op enig moment toestemming heeft gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken in de omstandigheden of doeleinden die hierboven zijn beschreven, en u niet langer wilt dat uw Persoonsgegevens op deze manier worden verwerkt, kunt u zich uitschrijven door contact op te nemen met ons toegewijde klantenserviceteam info@velo-antwerpen.be

 

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing wanneer deze uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking of profilering die een juridisch of vergelijkbaar significant effect op u heeft. We voeren dit soort besluitvorming alleen uit als het besluit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract; of geautoriseerd werd door de wetgeving van de Unie of de lidstaten die op ons van toepassing is; of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Recht op Overdraagbaarheid

U kunt ons vragen om u uw persoonsgegevens (die u aan ons hebt verstrekt of die we hebben waargenomen tijdens uw activiteiten op onze Platforms) te verstrekken in een algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, om deze naar een andere controller te sturen.

 

Recht op Bezwaar

U kunt in sommige omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (in het bijzonder wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of wanneer we de gegevens gebruiken voor direct marketing als we uw toestemming niet hebben).

 

 

Websites van derden

Waar links van onze Platforms worden aangeboden naar niet-Clear Channel-websites, zijn wij niet verantwoordelijk voor die websites en impliceren we evenmin goedkeuring van de gelinkte websites van derden. Deze websites van derden zijn onderworpen aan verschillende gebruiksvoorwaarden, afhankelijk van de eigenaar en gegevensbeheerder van die websites (inclusief privacyverklaringen) en u bent als enige verantwoordelijk voor het bekijken en gebruiken van elk van deze websites in overeenstemming met hun eigen toepasselijke gebruiksvoorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hoe uw persoonsgegevens worden behandeld door dergelijke websites van derden. Deze websites vallen niet onder deze Verklaring, tenzij anders aangegeven in deze Verklaring.

 

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens (en commerciële informatie) worden zo vertrouwelijk en veilig mogelijk behandeld. We passen passende technische en organisatorische maatregelen toe die in overeenstemming zijn met onze wettelijke verplichtingen en standaardpraktijken in de sector. Verder volgen wij, zoals vereist door de AVG, strikte veiligheidsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, om onbevoegde toegang voor zover redelijkerwijze mogelijk te voorkomen.

 

We gebruiken standaardpraktijken uit de sector om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen, inclusief "firewalls" en Secure Socket Layers, inclusief naleving van de Payment Card Industry Data Security Standard. We behandelen uw Persoonsgegevens als een bezit dat moet worden beschermd tegen verlies, wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang en die onze werknemers en vertegenwoordigers vertrouwelijk moeten houden, en we gebruiken veel verschillende beveiligingstechnieken om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door gebruikers binnen en buiten Service2Cities. We gebruiken ook interne beveiligingen om de toegang tot de Persoonsgegevens van gebruikers te beperken tot alleen die werknemers of vertegenwoordigers die de Persoonsgegevens nodig hebben om een specifieke functie uit te voeren. Het is onmogelijk om de veiligheid te garanderen, maar we verbinden ons ertoe om passende maatregelen te nemen in geval van een inbreuk.

 

We zullen u, zolang het redelijk is om dit te doen, informeren als er inbreuk op uw Persoonsgegevens is gemaakt.

 

 

Overdracht van Persoonsgegevens

 

Derden

We dragen uw persoonsgegevens over waar we externe serviceproviders gebruiken (zoals vollediger beschreven in dit gedeelte hieronder) om ons te helpen Persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven, waaronder leveranciers van klantenbeheer en aanbieders van intelligence-oplossingen, partners voor geaggregeerde gegevensanalyse, webhostingfaciliteiten, audit- en compliancepartners.

 

We kunnen informatie over u ontvangen en verzenden, inclusief uw Persoonsgegevens, als u een van onze Platforms gebruikt naar onze partners of onderaannemers (Gegevensverwerkers) in technische, betalings-, identiteitsverificatie- en bezorgdiensten, analyseproviders of kredietinformatiebureaus;

 

We delen uw Persoonsgegevens alleen met derden in de volgende gevallen:

 

 • Waar het nodig is om een externe serviceprovider in te schakelen voor de uitvoering van ons contract met u om de Service te leveren (bijvoorbeeld een betalingsverwerker wanneer we u kosten in rekening brengen in verband met de Service);

 • Op grond van onze legitieme zakelijke belangen, namelijk:

  • Als onderdeel van het boekingsproces kunnen we meerdere IT-applicaties gebruiken om de Service aan u te leveren.

  • Met een serviceprovider die zich bezighoudt met het onderhoud van onze platforms;

  • We gebruiken analyse- en zoekmachineproviders om ons te helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze Platforms.

 • We kunnen uw informatie ook vrijgeven als dit wettelijk vereist is of als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke toegang, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te reageren op claims die tegen ons worden ingediend (ii) om te voldoen aan juridische procedures, (iii) om een overeenkomst met onze gebruikers af te dwingen, zoals onze Algemene voorwaarden en onze Privacyverklaring, (iv) in geval van een noodsituatie met gevaar voor de volksgezondheid, het overlijden of lichamelijk letsel van een persoon (v) in het kader van een onderzoek of (vi) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van werknemers en vertegenwoordigers van Service2Cities te beschermen.

Als u meer informatie nodig heeft over onze Externe verwerkers, kunt u contact met ons opnemen via info@velo-antwerpen.be

 

Overdracht buiten de Europese Unie

Niet-Europese landen hebben mogelijk gegevensbeschermingswetten die minder beschermend zijn dan de wetgeving waar u woont. Waar dit het geval is (zoals in de Verenigde Staten), zullen onze overdrachten van Persoonsgegevens worden gereguleerd door standaardcontractbepalingen met betrekking tot de overdracht van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie (of buiten rechtsgebieden die als "geschikt" worden beschouwd voor gegevensprivacy door de Europese Unie). We zullen uw gegevens niet buiten de Europese Unie overdragen om een andere reden dan beschreven in deze Verklaring, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Verkoop of Fusie

Als Service2Cities of zijn activa worden verkocht aan of fuseert met een andere entiteit, mag u verwachten dat sommige of alle door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan de koper/het overgebleven bedrijf.

 

Bewaren van Persoonsgegevens

Als u ons Persoonsgegevens hebt verstrekt, worden uw Persoonsgegevens bewaard voor de duur van uw relatie met ons om de doeleinden te realiseren waarvoor we ze hebben verzameld. Dit omvat de tijd die nodig is om te voldoen aan alle wettelijke, regelgevende, boekhoudkundige en rapportagevereisten, en om persoonlijke informatie over u te verwerken om juridische claims vast te stellen of te verdedigen (en wij of onze externe gegevensverwerkers zullen uw Persoonsgegevens wijzigen of verwijderen aan het einde van de relevante bewaartermijn).

 

Bij het bepalen van de juiste bewaartermijn houden we rekening met het doel waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken, het volume, het type en de context van de Persoonsgegevens, lokale wettelijke vereisten, het risico van schade aan de gegevensbeschermingsrechten van het individu en of het doel voor de verwerking van Persoonsgegevens via een alternatieve methode kan worden vastgesteld.

 

Neem voor meer informatie over de specifieke bewaartermijnen die we op uw Persoonsgegevens toepassen contact met ons op via info@velo-antwerpen.be

 

 

Cookies

<

 

Welke cookies wij en derde partijen gebruiken, waarom ze worden gebruikt en hoe ze u beïnvloeden

Een cookie is een klein tekstbestand, meestal bestaande uit letters en cijfers (met een ID-tag), dat op uw computer of mobiel kan worden geplaatst wanneer u onze Platforms bezoekt. Cookies stellen een website in het algemeen in staat uw apparaat en surfactiviteit te herkennen als u ernaar terugkeert, of als u een andere website bezoekt die dezelfde cookies herkent.

 

Verschillende cookies hebben verschillende functies. Noodzakelijke cookies helpen u door pagina's te navigeren, informatie over “voorkeuren” op te slaan en functionele cookies maken de website over het algemeen gebruiksvriendelijker. Ze bestaan alleen voor de duur van uw huidige bezoek terwijl uw browser geopend is. Ze worden niet op uw harde schijf opgeslagen en worden gewist wanneer u uw webbrowser afsluit.

 

Andere, zoals targeting- en advertentiecookies, identificeren producten, goederen of diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent en worden gebruikt om u op maat gemaakte advertentie- en prestatiecookies te bieden, helpen ons geaggregeerde informatie te verzamelen over hoe mensen onze Platforms gebruiken.

 

Wanneer u onze Platforms bezoekt, vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van de niet-noodzakelijke cookies op uw apparaat. Raadpleeg de onderstaande details om u af te melden voor cookies.

 

LIJST MET COOKIES:

Cookie Naam Doeleinde Duur
Drupal has_js
Cookies preferences Cookies preferences analytics
user session cookies
Deze cookies worden gebruikt om de keuze van een gebruiker voor cookies op onze site te onthouden. Aan het einde van de sessie
10 jaar
23 dagen
Google Analytics _dc_gtm_UA50166821-1 _ga _gid _atuvc Deze cookies zijn analytische cookies en worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, waar bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht. Klik hier voor een overzicht van privacy bij Google. We gebruiken dit type cookies om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. Gebruikersgegevens zijn allemaal anoniem. 1 dag
2 jaar
1 dag

 

 

Cookie instellingen

 

 

Sociale knoppen

Op sommige van onze Platforms ziet u ‘sociale knoppen’. Hiermee kunt u pagina's op onze site delen of bookmarken.

 

 

Sociale mediasites zoals Twitter, Google, Facebook en LinkedIn kunnen informatie over uw internetactiviteit verzamelen. Ze kunnen registreren of u onze Platforms bezoekt en de specifieke pagina's waarop u zich bevindt als u bent aangemeld bij hun services, zelfs als u niet op de knop klikt. Als dit gebeurt, zijn we mogelijk gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met de sociale mediasite voor de gegevens die vanaf onze website naar hen worden verzonden. Ze zullen echter een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke zijn voor elk volgend gebruik van uw Persoonsgegevens. U kunt uw rechten met betrekking tot gezamenlijk beheerde Persoonsgegevens uitoefenen tegen ons of de sociale mediapartner.

 

 

Voor een volgend gebruik dient u het privacy- en cookiebeleid van elk van deze sites te raadplegen om te zien hoe zij uw informatie precies gebruiken en om erachter te komen hoe u dergelijke informatie kunt weigeren of verwijderen.

Meer informatie:

 

 1. Facebook cookies.

 2. Twitter cookies.

 3. Google cookies.

 4. LinkedIn cookies.

 

Handmatig cookies beheren

Er zijn een aantal manieren waarop u handmatig cookies op uw computer/apparaat kunt beheren. Lees meer op de Over Cookies website.

 

Niet volgen

 

Als u alle cookies altijd wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen. Het is belangrijk op te merken dat het blokkeren van cookies ertoe kan leiden dat sommige onderdelen van onze website niet goed werken. Dit kan uw surfervaring aantasten.

 

Onze Platforms respecteren een DNT:1-signaal als een geldige browserinstelling die uw voorkeur communiceert.

 

Hoe vraagt Clear Channel om Cookies-toestemming?

Clear Channel voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake cookies. Als we uw toestemming nodig hebben, verschijnt er een pop-upvenster wanneer u ons Platform voor het eerst opent. Hierin wordt u gevraagd of u toestemming geeft voor ons gebruik van cookies. Als u niet instemt met cookies, [worden ze namens u uitgeschakeld]. Het staat u ook vrij om cookies op elk moment uit te schakelen via de instellingen van uw browser (voor meer informatie over hoe u dit kunt doen, zie www.allaboutcookies.org/cookies

 

Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, houd er dan rekening mee dat sommige delen van onze Platforms mogelijk niet correct werken en dat uw Platformgebruik waarschijnlijk niet wordt geteld en gemeten zoals hierboven beschreven, dus we kunnen uw acties niet meetellen bij het analyseren van gegevens of bij het verbeteren van onze service op basis van die analyse.

 

 

Contact opnemen met ons

Als u opmerkingen of klachten heeft of als u vragen heeft met betrekking tot deze Verklaring, uw rechten, het Platform, ons Marketing- en Promotiemateriaal of onze Diensten, kunt u contact opnemen met de Chief Data Privacy Officer van Clear Channel door een e-mail te sturen of schrijven naar het Privacy Office:

 

The Chief Data Privacy Officer Privacy Office

Clear Channel International 33 Golden Square

London, UK W1F 9JT

Email: mydata@clearchannelint.com

 

U kunt ook contact opnemen met de lokale gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont of werkt of waar de schending mogelijk heeft plaatsgevonden volgens u. U kunt hier contact opnemen met hen of via de onderstaande gegevens:

 

Commission de la protection de la vie privée

Rue de la Presse 35

1000 Bruxelles

Tel. +32 2 274 48 00

Fax +32 2 274 48 35

 

 

Wijzigingen in deze Verklaring

Deze Verklaring wordt regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. We behouden alle toepasselijke eigendomsrechten op informatie die we verzamelen. We behouden ons het recht voor om bepalingen van deze Verklaring te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Alle wijzigingen in deze Verklaring worden hier geplaatst en we raden u aan om van tijd tot tijd terug te kijken. Als de wijzigingen substantieel zijn, zullen we de wijzigingen melden aan u.

 

 

 

Velo Antwerpen privacy en cookie verklaring (pdf)