< Terug

19 KM nieuwe fietsstraten in Antwerpen

11/06/2020 - 07:30

19 KM nieuwe fietsstraten in Antwerpen!

 

Het college besliste versneld werk te maken van de aanleg van nieuwe fietsstraten.

De stad wil daarmee het comfort voor fietsers garanderen en ook de doorstroming van het fietsverkeer verbeteren.

De nieuwe fietsstraten zullen immers zoveel mogelijk op elkaar aansluiten, en de verbinding maken met bestaande fietsroutes.

Het aantal kilometers fietsstraten in de stad verhoogt hiermee van 4,5 km tot 23 km. 

 

Deze zomer wil de stad Antwerpen volgende straten versneld als fietsstraat inrichten aan de hand van markeringen en verkeersborden:

 

  • fietsas Zurenborg/Kievit: Pretoriastraat – (Grotehondstraat) – Oostenstraat- Baron Joostensstraat – Van Immerseelstraat;
  • fietsas parallel Leien: Balansstraat – Kielsevest tussen de Balansstraat en de Montignystraat;
  • missing links fietsostrade 13 Antwerpen/Boom: Commandant Van Laethemstraat – Fodderiestraat;
  • missing link Veer Hoboken: Zaatlaan – Karel Duboislaan – Hertoglei;
  • fietsstraat Molenlei;
  • missing link fietsostrade 107 Antwerpen Ranst: Peter Benoitlaan – Nieuwe Donk – Vaartweg – Wouter Haecklaan – Cornelissenlaan;
  • fietsas Hoboken/Wilrijk: Spoorweglaan (van Jozef Hermanslei tot Groenenborgerlaan) en Bosheidelaan – Den Brem – Salesianenlaan – Eikenlei – Meerlenhoflaan – Walstraat – Antverpiastraat – Vinkenveldplein- Vinkenveldstraat;
  • fietsas zuiden/oosten binnenstad: Jozef Liesstraat – Halfmaanpleintje – Belegstraat – Haantjeslei – Van Schoonbekestraat – Markgravelei (tussen Van Schoonbekestraat en Karel Oomsstraat) – Doornelei – Sint Hubertusstraat – Frederik De Merodestraat (tussen Sint Hubertusstraat en Frederik de Merodeplein) – Frederik de Merodeplein – Belpairestraat – Eikelstraat – Waterfordstraat – Boomgaardstraat (tussen Van luppenstraat en Cobdenstraat) – Cobdenstraat – Transvaalstraat – Tramplein – Lange Altaarstraat;
  • fietsas noorden binnenstad: Gasstraat – Sint-Jobstraat – Essenstraat – Korte Dijkstraat – (verknoping met fietsstraat Lange Dijkstraat)

 

Het eerst komt de Balansstraat aan de beurt, vanaf 8 juni.

Op de kenmerkende rode kleur die fietsstraten hebben, is het nog even wachten.

Door de versnelde uitrol is dat niet meteen mogelijk. De tijdelijke maatregelen zijn dus een voorbereiding op een structurele aanleg van deze fietsstraten zodat, in kader van corona, fietsers nu al meer ruimte krijgen.

 

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “We leggen deze fietsstraten sneller aan dan gepland omdat ze aan een behoefte voldoen. In Antwerpen wordt steeds meer gefietst, en door het netwerk fietsstraten met 19 km uit te breiden verzekeren we voor fietsers een vlotte doorstroming. Tegelijk spreiden we het fietsverkeer in de stad, waarmee we ook voor fietsers het toepassen van social distancing vergemakkelijken.”

 

Daarnaast wil de stad binnen de Singel in Borgerhout/Antwerpen-Noord op korte termijn een verdere aansluiting op de fietsas noorden/oosten/zuiden realiseren.

Het precieze traject wordt samen met de districten onderzocht.

 

 

Sensibilisering en duidelijke markeringen

 

De stad wil inzetten op de sensibilisering van alle weggebruikers in deze fietsstraten.

Concreet zullen er informatiebordjes in het zicht van de fietsers en automobilisten gehangen worden waarop vermeld staat dat de wagen een fietser niet mag voorbijsteken in de fietsstraat.

 

Deze zomer worden bovendien in alle fietsstraten, de bestaande en de nieuwe, markeringen op de rijbaan aangebracht in de vorm van een fiets met dubbelrichtingpijlen.

Daarnaast zullen de komende maanden alle dubbelrichtingsfietspaden gemarkeerd worden met een onderbroken middellijn.

Fietsers én automobilisten zullen zo de straten beter herkennen waar fietsers in 2 richtingen mogen rijden.

 

 

Rode lopers: aansluitende fietsstraten doorheen de stad

 

In januari 2012 werd het begrip ‘fietsstraat’ opgenomen in de wegcode.

Fietsers kunnen in een fietsstraat de hele breedte van de rijbaan gebruiken in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.

Motorvoertuigen mogen ook rijden door fietsstraten, maar mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Fietsstraten zijn te herkennen aan de rode kleur die de rijweg heeft. In 2015 werd de Grotehondstraat de eerste fietsstraat in Antwerpen.

 

De stad Antwerpen is met dit concept verder aan de slag gegaan en heeft letterlijk ‘rode lopers’ uitgerold op een aantal belangrijke fietsverbindingen naar de stad, door verschillende fietsstraten op elkaar te laten aansluiten.

De eerste rode lopers werden aangelegd in Antwerpen-Noord en Borgerhout.

 

De fietsstraten die nu versnel worden aangelegd krijgen op termijn ook een rode kleur en zullen onderdeel uitmaken van grotere aansluitende verbindingen.

 

Meer info over de beleidsnota ‘Fietsstraten in Antwerpen’ staat op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

 

 

BRON, klik hier 

 

test

 

test 2

Deel dit artikel