< Terug

Maak een jaarabonnement aan en maak kans op fantastische prijzen!

16/09/2020 - 00:00

KLIK HIER om naar de inschrijvingspagina te gaan.

 

Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Velo Antwerpen, Mediaplein 7 in 2018 Antwerpen, hierna genoemd “organisator”.

 

Hoe neem je deel aan de wedstrijd?

Personen kunnen deelnemen door tussen 16/09/2020 07u00 en 16/10/2020 24u00 een Velo-jaarabonnement aan te kopen op www.velo-antwerpen.be.

 

Na aankoop krijgt men een link naar de wedstrijd en ontvangt men een e-mail met een link naar een wedstrijd.  Men kan maximaal 1 x deelnemen aan de wedstrijd met het e-mailadres waarmee het jaarabonnement werd aangekocht. Wanneer men meerdere keren deelneemt, zal enkel de eerste deelname als geldig worden beschouwd.

 

Wie zijn de winnaars en wat zijn de prijzen

De winnaars van de wedstrijd zijn de personen die alle vragen juist beantwoorden en het dichtst bij het correcte antwoord op de schiftingsvraag zitten.      

 

·       De eerste 40 winnaars ontvangen 1 van de 40 Velo-powerbanks

·       De laatste 80 winnaars ontvangen 1 van de 80 Velo-USB sticks

 

Opvolging van de winnaars

De winnaars worden persoonlijk per e-mail verwittigd en Velo Antwerpen heeft het recht de namen te publiceren op website en social media van Velo Anwerpen, bij het aanvaarden van de prijzen.

 

Een winnaar kan zijn/haar prijs ophalen tot en met uiterlijk 31/12/2020 aan de Velo-balie te Mediaplein 7 in 2018 Antwerpen na het afspreken van een datum en tijdstip (of wordt per post opgestuurd voor de USB sticks). De organisator behoudt zich het recht om prijzen in te trekken die niet tijdig worden opgehaald. De prijs dient opgehaald te worden door de winnaars en is niet inruilbaar tegen speciën of eender welk ander product, dienst of voordeel.

 

Reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer expliciet de voorwaarden opgenomen in dit regelement, evenals de beslissingen van de organisator. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd te annuleren, en de actie, de inhoud van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van Velo Antwerpen dit rechtvaardigen. Onder geen enkel beding kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen.

 

De organisator behoudt zich het recht, om deelnemers die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, uit te sluiten.

Door deel te nemen verklaar je akkoord te zijn met de deelnemingsvoorwaarden.

 

Verantwoordelijkheid

In geen enkel geval kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade die zich kunnen voordoen n.a.v. de deelname aan deze wedstrijd en de uitreiking van de prijzen.

 

Intellectuele eigendommen

Bij het ophalen van de prijzen verklaren en garanderen de deelnemers Velo Antwerpen de volledige intellectuele eigendoms -en auteursrechten te geven van gemaakte foto’s. De deelnemers vrijwaren de organisator tegen elk verhaal van welke aard ook in verband met de exploitatie, het reproduceren en gebruik van de gemaakte foto’s.

KLIK HIER om naar de inschrijvingspagina te gaan.

Deel dit artikel