Inschrijven

+

Gebruik/rit

FAQ

 1. Wat moet ik doen om gebruik te kunnen maken van Velo?

  Om gebruik te kunnen maken van Velo, heb je een dag- of weekpas, of een jaarkaart nodig.  Je kan je inschrijven:

  Opgelet: dag- en weekpassen zijn enkel beschikbaar met een geldige kredietkaart! (Visa of Mastercard)

 2. Hoe maak ik een dag- of weekpas aan?

  Een dag- of weekpas is enkel verkrijgbaar via kredietkaart (Visa of Mastercard). Lees hier de verschillende mogelijkheden om een dag- of weekpas aan te maken.

  Na aanmaak ontvang je een gebruikerscode en een zelfgekozen wachtwoord. Daarmee kan je een fiets nemen en terugplaatsen in een Velo-station naar keuze.

  Je kan deze dag- of weekpassen tot 30 dagen op voorhand aanmaken. Van zodra je de codes voor de eerste maal aan een station gebruikt, zijn deze 24u of een week geldig, afhankelijk van de gekozen pas.

 3. Vanaf welke leeftijd kan ik deze dienst gebruiken?

  Vanaf 16 jaar kan je gebruik maken van Velo. Personen tussen 16 en 18 jaar dienen steeds de toestemming te hebben van één van hun ouders of wettelijke voogd. Dat kan je doen door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken tijdens je inschrijving.

 4. Hoelang duurt het voor ik mijn jaarkaart thuis ontvang?

  Na inschrijving via kredietkaart ontvang je binnen 3 werkdagen een welkomstpakket met je Velo-jaarkaart. Na inschrijving via domiciliëring ontvang je een welkomstpakket met je Velo-jaarkaart binnen 10 werkdagen nadat we het domiciliëringsmandaat ontvangen hebben.

 5. Kan ik mijn jaarkaart onmiddellijk gebruiken nadat ik deze thuis heb ontvangen?

  Nee, je moet de kaart eerst activeren via de gebruikerszone op de website.

  Ondervind je problemen bij het activeren van je Velo-kaart? Dan kan je onze klantendienst steeds bereiken op +32 (0)3 206 50 30.

 6. Hoe weet ik wanneer mijn jaarkaart vervalt?

  Wanneer je je aanmeldt op de gebruikerszone van de Velo-website, zie je onder 'Totalen' hoelang je kaart nog geldig is.

 7. Hoe hernieuw ik mijn jaarkaart?

  De hernieuwing van je Velo-jaarkaart gebeurt automatisch. Dertig dagen voor de einddatum van je kaart, krijg je een e-mail ter verwittiging. Je dient dan enkel te controleren of het betaalmiddel verbonden aan je jaarkaart nog geldig is. Als je je kaart liever niet vernieuwt, kan je je aanmelden op de gebruikerszone en kiezen voor 'Annuleer hernieuwing'. Je kan dan blijven fietsen tot de laatste dag van je inschrijving.

 8. Ik wil de Velo's niet langer gebruiken, hoe kan ik me uitschrijven?

  Je kan je uitschrijven door:

  • je aan te melden op de gebruikerszone en te kiezen voor de optie ‘Uitschrijven’ of ‘Hernieuwing annuleren’.
  • je persoonlijk aan te melden aan de Velo-balie.
  • een e-mail te sturen naar info@velo-antwerpen.be
 9. Wat moet ik doen als ik mijn Velo-kaart verloren ben?

  Blokkeer meteen je kaart. Zo vermijd je dat iemand anders op jouw naam een fiets onrechtmatig gebruikt.

  Blokkeren kan via de gebruikerszone van de website. Je vraagt zo ook een duplicaat aan. Dat duplicaat kost 5 euro. Je kan je kaart ook telefonisch via de klantendienst laten blokkeren op +32 (0)3 206 50 30.

 10. Mag ik mijn jaarkaart uitlenen?

  Een Velo-kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Je mag deze kaart dus niet uitlenen aan iemand anders. Je blijft als eigenaar van de kaart steeds verantwoordelijk voor het gebruik ermee.

 11. Hoe maak ik een onderscheid tussen mijn kaart en de kaarten van andere gebruikers, zoals gezinsleden?

  De Velo-jaarkaart heeft aan de achterkant een beschrijfbare strook waarop je je naam kan zetten.

  We raden je verder aan om steeds je eigen kaart te gebruiken om zo de schending van de algemene voorwaarden te voorkomen. Een kaart is persoonlijk en je bent tenslotte verantwoordelijk voor de fiets die met jouw kaart uit één van de stations wordt gehaald.

 12. Hoelang mag ik de fiets gebruiken?

  De Velo’s zijn bedoeld voor korte ritten tussen de verschillende stations. Daarbij is het eerste halfuur van elke rit inbegrepen in de inschrijving. Fiets je langer, dan betaal je extra.

  Het aantal ontleningen per dag is onbeperkt.

 13. Kan ik maar een halfuur per dag gratis fietsen?

  Neen, je kan een onbeperkt aantal keer een nieuwe fiets nemen, waarbij het eerste halfuur steeds opnieuw is inbegrepen in de inschrijvingskost. Plaats je fiets terug en 5 minuten later kan je alweer een nieuwe fiets nemen. Je tijd begint dan opnieuw vanaf nul te lopen.

 14. Kan ik met één kaart gelijktijdig verschillende fietsen uit een Velo-station halen?

  Nee. Je kan met één Velo-jaarkaart (of één dag- of weekpas) slechts één fiets tegelijk uit een station halen. Pas na inlevering van deze fiets (en 5 minuten wachttijd) kan je in eender welk station opnieuw een fiets nemen.

 15. Wat moet ik doen als een Velo-station vol staat?

  Is het station waar je de fiets wil terugzetten vol?  Hou je Velo-kaart voor de kaartlezer of toets (bij een dag- of weekpas) je codes in. Je ziet meteen in welke nabijgelegen stations er nog vrije plaatsen zijn. Bovendien krijg je 15 minuten extra om je fiets correct terug te plaatsen in een ander station.

  Heb je je smartphone bij je? Kijk dan gemakkelijk de beschikbaarheid van alle Velo-stations na via de Velo App.

 16. Wat doe ik als er geen fietsen in een Velo-station beschikbaar zijn?

  Hou je Velo-kaart voor de kaartlezer of toets (bij een dag- of weekpas) je codes in. Je ziet meteen in welke nabijgelegen stations er nog beschikbare fietsen zijn.

  Heb je je smartphone bij je? Kijk dan gemakkelijk de beschikbaarheid van alle Velo-stations na via de Velo App.

 17. Wat als ik een defecte fiets krijg toegewezen?

  Als je bij het nemen van een fiets een defect opmerkt, plaats hem dan binnen 3 minuten terug in het station en hou je kaart opnieuw voor de kaartlezer (of toets je codes in bij een dag- of weekpas). Je krijgt dan onmiddellijk een nieuwe fiets toegewezen.

 18. Mag ik een fiets in een slot met een rood lampje plaatsen?

  Neen, je mag je fiets enkel terugplaatsen in een slot met een groen lampje. Anders loop je het risico dat je fiets niet meteen geregistreerd wordt en je een meerverbruik moet betalen. Je blijft voor je fiets verantwoordelijk tot hij correct is teruggeplaatst.

 19. Wanneer ik een fiets in een Velo-station plaats en onmiddellijk een nieuwe fiets wil nemen, laat het systeem dat niet toe.

  Na je laatste gebruik dien je minimum 5 minuten te wachten alvorens je een nieuwe fiets kan nemen.

 20. Wanneer ik een fiets wil nemen, krijg ik de melding "U heeft nog een fiets in gebruik"

  Je vorige fiets werd niet correct teruggeplaatst. Je neemt in dit geval best zo snel mogelijk contact op met de klantendienst op +32 (0)3 206 50 30.

  Na het terugplaatsen van een fiets, is het belangrijk om altijd je Velo-kaart voor de kaartlezer te houden (of de codes in te toetsen bij een dag- of weekpas) en de boodschap te lezen op het scherm. Bij de boodschap ‘De fiets werd correct teruggegeven. U mag over 5 minuten een nieuwe fiets nemen.’, ben je zeker dat je fiets geregistreerd is.

  Bij elke andere boodschap is het je verantwoordelijkheid om meteen telefonisch contact op te nemen met de klantendienst.

  Voor meer informatie lees je best de Gebruiksvoorwaarden.

 21. Wat als de fiets niet of niet correct wordt teruggeplaatst?

  Dan riskeer je extra kosten te betalen volgens de geldende tarieven.

  Na het terugplaatsen van een fiets, is het belangrijk om altijd je Velo-kaart voor de kaartlezer te houden (of de codes in te toetsen bij een dag- of weekpas) en de boodschap te lezen op het scherm. Bij de boodschap ‘De fiets werd correct teruggegeven. U mag over 5 minuten een nieuwe fiets nemen.’, ben je zeker dat je fiets geregistreerd is.

  Bij elke andere boodschap is het je verantwoordelijkheid om meteen contact op te nemen met de klantendienst.

  Voor meer informatie lees je best de Gebruiksvoorwaarden.

 22. Mijn fiets werd gestolen, wat nu?

  Je doet binnen 24 uur aangifte bij de lokale politie en bezorgt ons het PV-nummer van je dossier. Bij je aangifte geef je het nummer van de gestolen fiets door en geef je een korte beschrijving van de feiten. Als je het fietsnummer niet meer weet, kan je steeds de klantendienst contacteren zodat ze dit voor jou kunnen opzoeken.
  Na 24 uur betaal je een forfaitaire kost van 150 euro.
  Na 48 uur wordt de fiets beschouwd als gestolen en wordt er aan de verantwoordelijke gebruiker 400 euro aangerekend.

 23. Soms zijn er fietsen in een Velo-station geblokkeerd. Waarom?

  Het systeem blokkeert automatisch defecte fietsen. Deze fietsen worden opgehaald ter herstelling.

  Als je zelf een defect opmerkt aan een fiets, plaats je het zadel in de omgekeerde richting. Zo weten andere gebruikers dat ze best een andere fiets nemen en kunnen onze regulatoren de defecte fietsen sneller herkennen.

  Je kan een defect aan een fiets aan ons doorgeven via de gebruikerszone van de website of via de Velo App.

 24. Wanneer eindigt mijn verantwoordelijkheid voor de fiets?

  Je bent verantwoordelijk voor een fiets van zodra je deze uit een station neemt, tot op het moment waarop je de fiets weer correct terugplaatst in een Velo-station naar keuze. Hoe je dat doet, lees je in onze Gebruiksvoorwaarden.

 25. Ik ben met de fiets betrokken bij een ongeval, wat moet ik doen?

  Zijn er gewonden of is er materiële schade aan derden? Dan moet steeds de lokale politie erbij geroepen worden voor een PV.

  Is er schade aan de fiets, contacteer dan de klantendienst. Tijdens de diensturen kan een medewerker van Velo de fiets komen ophalen en wordt de gebruikstijd onmiddellijk stopgezet. Buiten de diensturen zal je zelf de fiets in een fietsstation moeten terugplaatsen. Laat nooit een fiets achter want je blijft verantwoordelijk tot de fiets correct in een station is teruggeplaatst.

 26. Wat vind ik terug in de gebruikerszone?

  In de gebruikerszone kan je je gebruikersprofiel nakijken en aanpassen. Je kan je persoonlijke gegevens wijzigen, je ritten en je betalingen nakijken, je vindt er informatie over je inschrijving…

 27. Ik kan niet meer aanmelden op de gebruikerszone van de website.

  Indien je je login-gegevens niet terugvindt, klik dan op ‘Nieuw wachtwoord aanvragen’ bij ‘Gebruikerszone’. Weet je je gebruikersnaam niet meer, contacteer dan de klantendienst. We sturen jouw gegevens opnieuw door per e-mail.

 28. Waarom zie ik op de gebruikerszone "datum onbeschikbaar" bij sommige verbruiken?

  Als je rit korter was dan drie minuten, wordt je verbruikstijd niet weergegeven en krijg je deze melding.

 29. Moet ik eventuele wijzigingen van mijn bankgegevens melden?

  Ja, de Velo-kaart dient steeds verbonden te zijn aan een geldig betaalmiddel.

  Vervalt je kredietkaart, werd deze om één of andere reden vernieuwd of verander je van bankrekeningnummer, dan moet je ons de nieuwe gegevens doorgeven. De gegevens van je kredietkaart kan je zelf aanpassen via de gebruikerszone van de website. Dat gebeurt via een beveiligde verbinding.

  Om je bankrekeningnummer te wijzigen, dien je een nieuw domiciliëringsmandaat in te vullen via de gebruikerszone van de website.

  Wijzig je de gegevens niet tijdig, dan kan je Velo-kaart tijdelijk geblokkeerd worden.

 30. Hoe vernieuw ik mijn kredietkaartgegevens?

  1. Meld je aan op de gebruikerszone met je gebruikersnaam en wachtwoord.
  2. Kies voor de optie "Wijzig je gegevens".
  3. Vul je kredietkaartgegevens in en druk op "Doorgaan".
  4. Je Velo-kaart is (terug) actief.

  Zijn er nog openstaande facturen, dan wordt de betaling ’s nachts verwerkt en is je Velo-kaart de volgende dag opnieuw actief.

  Als je problemen ondervindt bij deze aanpassingen, neem dan contact op met de klantendienst.

 31. Wat als ik mijn dag- of weekpas niet gebruikt heb?

  Als je een aangekochte dag- of weekpas niet gebruikte binnen de termijn van 30 dagen, dan wordt deze niet terugbetaald.

  De termijn van 30 dagen kan ook niet verlengd worden.

  Wens je alsnog gebruik te maken van Velo, koop dan je dag- of weekpas of jaarkaart aan via www.velo-antwerpen.be

 32. Ik ben mijn jaarkaart kwijt en mijn duplicaat komt pas over 3 werkdagen. Kan ik een code krijgen om die dagen te overbruggen?

  Neen. Er worden geen dagpassen gegeven om de periode tussen de aanvraag en de ontvangst van het duplicaat te overbruggen. Als je dagelijks Velo gebruikt, kan je best een duplicaat aanvragen aan onze balie op het Mediaplein 7, te Antwerpen. Dan krijg je je duplicaat meteen mee.  

  Je kan ervoor kiezen om dagpassen aan te kopen om deze dagen te overbruggen, maar deze kunnen niet worden terugbetaald .